Halvdagskonferens om Ekonomisk brottslighet den 28 maj på Karlstads universitet

Akademien för insolvensrätt inbjuder härmed till en halvdagskonferens den 28 maj kl. 13.15-cirka 16.45 om ekonomisk brottslighet med temat: Rättsliga aspekter med anledning av handläggningen av ekobrottsmålen mot Mats Qviberg och H.Q. bank samt Victor Muller i SAAB . Konferensen inleds med att ordföranden i Högsta domstolen Stefan Lindskog talar över ämnet Prejudikatbildning och rättsfallsanalys. Advokaterna Rolf Åbjörnsson och Hans Strandberg är väl kända inom insolvens och straffrätt. Båda har haft flera betydande uppdrag i stora kända mål varav två av dem ska belysas på denna konferens, som även skall analysera Ekobrottsmyndighetens arbetssätt.

Akademien för insolvensrätt samlar kompetens från juridik, ekonomi och andra ämnen för att utveckla och stärka forskning, utbildning och samverkan kring området insolvensrätt.

Akademien för insolvensrätt har bildats för att öka fokus på insolvensrätt och förbättra förutsättningarna för tvärvetenskap mellan rättsvetenskap, företagsekonomi och andra ämnen. Med insolvensrätten som utgångspunkt behandlas även ämnesområden som är nära förknippade med bland annat avtals-, köp-, arbets- och skatterätt samt brott mot borgenärer och andra därtill hörande brott.

Alla är välkomna! 

Föranmälan krävs på denna länk:

www.kaukonferens28maj.axacoair.se

Hej!

Det verkar som att du använder ett nätverk på en institution med en giltig prenumeration. Registrera en användare så får du access till alla våra artiklar!