Konferens om överskuldsättning

21-22 september arrangerar Akademien för insolvensrätt en konferens om överskuldsättning vid Karlstads universitet.
 
Många människor lever med skulder som de saknar förutsättningar att någonsin kunna betala tillbaka s.k. evighetsgäldenärer. Om fler kan få sina skulder sanerade, innebär det en lättnad inte bara för de skuldsatta och deras familjer, utan även för borgenärerna och samhället i stort.
 
Vi vill bredda diskussionen om överskuldsättning ytterligare för att i större utsträckning omfamna den problematik som överskuldsättning medför i samhället. Genom att arrangera en tvärvetenskaplig konferens där juridik blandas med ekonomi, socialt arbete och psykologi är det vår övertygelse om att den för samhället så viktiga frågan om överskuldsättning kan belysas från nya perspektiv i ett sammanhang som tidigare ej funnits.
 
På konferansen belyses bl.a följande teman: Beskrivning och genomgång av de nya skuldsaneringslagarna, Överskuldsättning och hälsa, Konsumentskydd och kreditgivning, Skuldsaneringslagen i ett socialt perspektiv, Överskuldsättning är inte en följd av vårdslöst beteende samt Fattig och skamsen.
 • Prenumeration

  Logga in till din prenumeration
 • Publikationens innehåll

  Bläddra
 • Information

 • Språk

 • Beställ nyhetsbrev

  Vårt nyhetsbrev är gratis för alla

  Våra sponsorer

  • DLA Piper
  • Fylgia
  • Advokat Rolf Åbjörnsson
  • Rosengrens advokatbyrå
  • Advokatbyrån Kaiding
  • Trägårdh Advokatbyrå logo
  Nyheter ##plugins.generic.announcementfeed.atom.altText##
  ##plugins.generic.announcementfeed.rss2.altText##
  ##plugins.generic.announcementfeed.rss1.altText##