Uppsatsstipendium

Insolvensrättslig tidskrift delar årligen ut ett uppsatsstipendium för bästa uppsats i Insolvensrätt med ett brett anslag. Stipendiet består av en prissumma om 5 000 kronor och ger stipendiaten en möjlighet att delta vid en mindre prisceremoni. Stipendiaten erbjuds att hålla ett anförande om innehållet i uppsatsen samt publicera uppsatsen i redigerad form i Insolvensrättsig tidskrift. En jury anknuten till tidskriften utser en vinnare av stipendiet. Den uppsats som kommer på andra plats erhåller ett hedersomnämnande och ett pris på 2000 kronor.

 • Prenumeration

  Logga in till din prenumeration
 • Publikationens innehåll

  Bläddra
 • Information

 • Språk

 • Beställ nyhetsbrev

  Vårt nyhetsbrev är gratis för alla

  Våra sponsorer

  • Carler
  • DLA Piper
  • Fylgia
  • Advokat Rolf Åbjörnsson
  • Rosengrens advokatbyrå
  • Wistrand advokatbyrå
  • Trägårdh Advokatbyrå logo
  Nyheter ##plugins.generic.announcementfeed.atom.altText##
  ##plugins.generic.announcementfeed.rss2.altText##
  ##plugins.generic.announcementfeed.rss1.altText##