Obeståndsbegreppet vid borgenärsbrott i 11 kap. brottbalken

Marie Karlsson-Tuula

Sammanfattning


I denna artikel diskuteras obeståndsbegeppets innebörd såväl konkurs som straffrättsligt och några därmed sammanhängande frågor. Vidare behandlas de rekvisit som uppställs i 11 kap. BrB kortfattat och den bevisning som krävs för att någon ska fällas till ansvar för oredlighet sbrott mot borgenär. Det kan konstateras att det är få gärningsmän som fälls till ansvar för 11 kap. BrB, bortsett från bokföringsbrott.


Refbacks

 • Det finns inga refbacks för tillfället.
 • Prenumeration

  Logga in till din prenumeration
 • Publikationens innehåll

  Bläddra
 • Information

 • Språk

 • Beställ nyhetsbrev

  Vårt nyhetsbrev är gratis för alla

  Våra sponsorer

  • DLA Piper
  • Fylgia
  • Advokat Rolf Åbjörnsson
  • Rosengrens advokatbyrå
  • Advokatbyrån Kaiding
  • Trägårdh Advokatbyrå logo