Statskontorets utredning avseende skatterättsligt företrädaransvar

Eleonor Kristoffersson

Sammanfattning


Skatterättsligt företrädaransvar innebär att företrädarna för en juridisk person blir ansvariga för företagets obetalda skatteskulder. Företrädaransvar regleras i 59 kap. 12-21 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL. Från näringslivets sida har ansvaret länge kritiserats som alltför hårt och till och med konkursdrivande, så att potentiellt livskraftiga företag avvecklas i onödan, endast på grund av att företrädarna inte vill riskera att bli ansvariga. Den 7 september 2017 gav regeringen Statskontoret i uppdrag att se över reglerna om hel eller delvis befrielse från ansvar och om anstånd till fördel för det allmänna. Uppdraget innefattade också att utreda om tillämpningen av reglerna blivit för hård samt överväga behov om förändringar.


Fulltext:

PDF

Refbacks

 • Det finns inga refbacks för tillfället.
 • Prenumeration

  Logga in till din prenumeration
 • Publikationens innehåll

  Bläddra
 • Information

 • Språk

 • Beställ nyhetsbrev

  Vårt nyhetsbrev är gratis för alla

  Våra sponsorer

  • DLA Piper
  • Fylgia
  • Advokat Rolf Åbjörnsson
  • Rosengrens advokatbyrå
  • Advokatbyrån Kaiding
  • Trägårdh Advokatbyrå logo