En reformerad konstitution är en förutsättning för en stabil demokrati

Rolf Åbjörnsson

Sammanfattning


I artikeln berörs gäldenärens ställning i förhållande till rekonstruktören. I

praxis har frågan uppkommit beträ!ande gränsdragningen mellan gäldenären

och rekonstruktören. Uppsatsen pekar på framtidens insolvenslagstiftning

särskilt berörs hur förfarandet med administrationskontot skall

hanteras ävensom att regler bör införas om att ofördelaktiga avtal ska

kunna jämkas. I entreprenörskapsutredningens betänkande SOU 2016:72

belyses problem kring regler om egendomsskydd. Slutligen redovisas synpunkter

beträ!ande behovet av att auktorisera konkursförvaltare och

rekonstruktörer.


Fulltext:

PDF

Refbacks

 • Det finns inga refbacks för tillfället.
 • Prenumeration

  Logga in till din prenumeration
 • Publikationens innehåll

  Bläddra
 • Information

 • Språk

 • Beställ nyhetsbrev

  Vårt nyhetsbrev är gratis för alla

  Våra sponsorer

  • DLA Piper
  • Fylgia
  • Advokat Rolf Åbjörnsson
  • Rosengrens advokatbyrå
  • Advokatbyrån Kaiding
  • Trägårdh Advokatbyrå logo