Traditionsprincipen i förändring - Får oklarheter i principens innebörd beträffande lösöre negativa konsekvenser?

Sara Ottosson Bixo

Sammanfattning


I svensk rätt följer av traditionsprincipen att en förvärvare av lösöre får

skydd mot överlåtarens borgenärer om lösöret traderas alternativt registreras,

i det fall förvärvaren lämnar kvar egendomen hos överlåtaren.

Traditionsprincipen är inte reglerad i lag utan har erkänts och senare utvecklats

i praxis. Länge skulle kravet på tradition förstås som ett krav

på fysisk besittningsförändring. Det synsättet har emellertid uppluckrats.

I artikeln förklaras att traditionsprincipen har haft en pragmatisk utveckling

på senare tid och att en sådan förändring inte är helt oproblematisk.

Analysen genomförs i ljuset av närmare 100 års rättsutveckling där

de mest tongivande prejudikaten på området valts ut. Artikeln är såväl

ett utdrag som en bearbetning av ett självständigt juridiskt arbete inom

ramen för juristutbildningen vid Örebro universitet.


Fulltext:

PDF

Refbacks

 • Det finns inga refbacks för tillfället.
 • Prenumeration

  Logga in till din prenumeration
 • Publikationens innehåll

  Bläddra
 • Information

 • Språk

 • Beställ nyhetsbrev

  Vårt nyhetsbrev är gratis för alla

  Våra sponsorer

  • DLA Piper
  • Fylgia
  • Advokat Rolf Åbjörnsson
  • Rosengrens advokatbyrå
  • Advokatbyrån Kaiding
  • Trägårdh Advokatbyrå logo