Tillfällig betalningsoförmåga. Några frågor angående insolvens

Gertrud Lennander

Sammanfattning


Med insolvens (obestånd) avses enligt konkurslagen att gäldenären inte

kan rätteligen betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast

tillfällig. Huruvida gäldenärens betalningsoförmåga är tillfällig avgörs

genom en prognosbedömning. I denna artikel analyseras frågan vilka

principer som styr denna bedömning. Härvid behandlas också, i anslutning

till reglerna om återvinning i konkurs, skillnaden mellan s.k. indirekt

insolvens och en prognosbedömning. Särskilt uppmärksammas vidare

det komplicerade samspelet mellan prövningen av ond tro hos gäldenärens

medkontrahent och en prognosbedömning, där bland annat frågan om

undersökningsplikt för medkontrahenten intar en central plats.


Fulltext:

PDF

Refbacks

 • Det finns inga refbacks för tillfället.
 • Prenumeration

  Logga in till din prenumeration
 • Publikationens innehåll

  Bläddra
 • Information

 • Språk

 • Beställ nyhetsbrev

  Vårt nyhetsbrev är gratis för alla

  Våra sponsorer

  • DLA Piper
  • Fylgia
  • Advokat Rolf Åbjörnsson
  • Rosengrens advokatbyrå
  • Advokatbyrån Kaiding
  • Trägårdh Advokatbyrå logo