Kommunernas ansvar för budget- och skuldrådgivning – innebär flytten av bestämmelsen från skuldsaneringslagen till socialtjänstlagen någon materiell förändring?

Per-Ola Wiklander

Sammanfattning


Den 21–22 september 2017 hölls en konferens med temat överskuldsättning vid Karlstads universitet. Flera intressanta perspektiv presenterades, både av akademiskt och mer praktiskt inriktat slag. I denna artikel kommer en av de frågor som diskuterades särskilt under konferensen behandlas, nämligen den kommunala budget- och skuldrådgivningen.

En bestämmelse om kommunal budget- och skuldrådgivning återfinns i socialtjänstlagen. Bestämmelsen, i sin nuvarande form, trädde i kraft 1 november 2016 och behandlades i samma lagstiftningsärende som de nya skuldsaneringslagarna. Regleringen kommenteras och sätts in i sitt historiska sammanhang beaktat att regleringen tidigare återfanns i skuldsaneringslagen. Utöver kommunernas ansvar diskuteras bl.a. Konsumentverkets roll samt tillsynsansvaret enligt nu gällande reglering.


Fulltext:

PDF

Refbacks

 • Det finns inga refbacks för tillfället.
 • Prenumeration

  Logga in till din prenumeration
 • Publikationens innehåll

  Bläddra
 • Information

 • Språk

 • Beställ nyhetsbrev

  Vårt nyhetsbrev är gratis för alla

  Våra sponsorer

  • DLA Piper
  • Fylgia
  • Advokat Rolf Åbjörnsson
  • Rosengrens advokatbyrå
  • Advokatbyrån Kaiding
  • Trägårdh Advokatbyrå logo