Hur utses en konkursförvaltare? En jämförelse mellan teori och praktik

Hanna Wallin

Sammanfattning


När det gäller frågan om hur en konkursförvaltare utses är lagstiftningen på området knapphändig. Detta medför att det finns ett tolkningsutrymme för hur lagen ska tillämpas vilket i sin tur skapar en rättsosäkerhet på området. Det finns s.k. ” förvaltarlistor” som är förteckningar över förvaltare som på förhand är godkända av kronofogden som är tillsynsmyndighet, (TSM). När domstol utser en konkursförvaltare hämtas namnen från denna lista i en viss turordning. I det följande undersöks därför hur en konkursförvaltare utses i praktiken. Därtill behandlas vilket inflytande tillsynsmyndigheten har och bör ha när konkursförvaltare utses. I artikeln utreds också huruvida en borgenär och/eller en gäldenär har rätt att själva föreslå namn på för dem ”lämpliga” konkursförvaltare och därmed påverka vilken förvaltare som ska utses i den särskilda konkursen.


Fulltext:

PDF

Refbacks

 • Det finns inga refbacks för tillfället.
 • Prenumeration

  Logga in till din prenumeration
 • Publikationens innehåll

  Bläddra
 • Information

 • Språk

 • Beställ nyhetsbrev

  Vårt nyhetsbrev är gratis för alla

  Våra sponsorer

  • Carler
  • DLA Piper
  • Fylgia
  • Kaiding
  • Advokat Rolf Åbjörnsson
  • Rosengrens advokatbyrå
  • Trägårdh Advokatbyrå logo