Säkerställd fordran i 3 kap. 3 § lagen om företagsrekonstruktion

Ulrik Hägge

Sammanfattning


En borgenär vars fordran är förenad med förmånsrätt deltar inte i ackordsförhandlingen. Understiger värdet av den egendom, i vilken en borgenär har särskild förmånsrätt, borgenärens fordran, deltar borgenären med återstående del av fordringen i ackordet. På motsvarande sätt är en borgenärs fordran som har säkerhet genom återtaganderätt skyddad mot ackord. Men hur fastställs att säkerheten är tillräcklig för att täcka den aktuella fordran?


Fulltext:

PDF

Refbacks

 • Det finns inga refbacks för tillfället.
 • Prenumeration

  Logga in till din prenumeration
 • Publikationens innehåll

  Bläddra
 • Information

 • Språk

 • Beställ nyhetsbrev

  Vårt nyhetsbrev är gratis för alla

  Våra sponsorer

  • Carler
  • DLA Piper
  • Fylgia
  • Kaiding
  • Advokat Rolf Åbjörnsson
  • Rosengrens advokatbyrå
  • Trägårdh Advokatbyrå logo