Information för läsare

Tidskriften utkommer med fyra nummer per år. Tidskriften finns tillgänglig för prenumeranter i såväl tryckt som elektronisk form.

Under 2017 skickar tryckeriet tidningen dessa datum, lägg på någon dag för postgång:

 • Nr 1, 9 mars
 • Nr 2, 9 juni
 • Nr 3, 3 oktober
 • Nr 4, 15 december

 

Hänvisa gärna till material i tidskriften på följande sätt:

Karlsson-Tuula, M, Överlåtelse av avtal -ett förslag till reformering, InraTi 1/2017, s. 86-95.

 • Prenumeration

  Logga in till din prenumeration
 • Publikationens innehåll

  Bläddra
 • Information

 • Språk

 • Beställ nyhetsbrev

  Vårt nyhetsbrev är gratis för alla

  Våra sponsorer

  • Lindahl
  • Carler
  • Hamilton
  • DLA Piper
  • Trägårdh
  • Fylgia
  • Advokat Rolf Åbjörnsson
  • Kaiding