Författardetaljer

Andersson, Hans, Advokatbyrån Kaiding

  • Nr 1 (2016) - Artikel
    Kan en utmätt egendom säljas under hand av konkursboet med bibehållen förmånsrätt för borgenären?
    Sammanfattning  PDF