Författardetaljer

Ewerlöf, Kevin

  • Nr 4 (2019) - Artikel
    Vilken, om någon, rättslig verkan har en samtyckes- eller förköpsrättighet i ett aktieägaravtal gentemot en ondtroende aktieförvärvare?
    Sammanfattning  PDF