Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Nr 1 (2017) Ackord eller ackord, är det frågan? Sammanfattning   PDF
Jan Flood, Lars Wenne
 
Nr 1 (2016) Ackord eller ackord, det är frågan Sammanfattning   PDF
Hans Renman
 
Nr 3 (2017) Aktuella Rättsfall Sammanfattning
Annina H Persson
 
Nr 1 (2016) Återvinningssvarandens vederlagsrätt Sammanfattning   PDF
Ulrik Hägge
 
Nr 3 (2017) Behovet av auktorisation av konkursförvaltare Sammanfattning
Marie Karlsson-Tuula
 
Nr 3 (2017) Cykla i motvind, Rune Barnéus Sammanfattning
Rolf Åbjörnsson
 
Nr 1 (2016) Domstolarnas befrielse från konkursärenden en utopi eller verklighet? Sammanfattning   PDF
Marie Karlsson-Tuula
 
Nr 3 (2017) En enhetlig rättsbildning Sammanfattning
Rolf Åbjörnsson
 
Nr 1 (2016) En europeisk strategi för att hantera misslyckade företagssatsningar Sammanfattning   PDF
Annina H Persson
 
Nr 3 (2017) En rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten Sammanfattning
Malin Brännström
 
Nr 2 (2016) Entreprenörskap i centrum för insolvenslagstiftningen de lege ferenda Sammanfattning   PDF
Marie Karlsson-Tuula
 
Nr 2 (2016) Entreprenörskapsutredningen Sammanfattning   PDF
Rolf Åbjörnsson
 
Nr 2 (2016) Ett mer flexibelt system för förbättrade företagsprekonstruktioner - hur? Sammanfattning   PDF
Marie Karlsson-Tuula, Annina H Persson
 
Nr 2 (2016) Ett modernare utsökningsförfarande – några tankar kring ett urval av Utsökningsutredningens förslag Sammanfattning   PDF
Ylva Norling Jönsson
 
Nr 1 (2017) Hantering av kassa- och bankmedel under företagsrekonstruktion för bevarande av företagshypoteksborgenärers förmånsrättsliga ställning i konkurs Sammanfattning   PDF
Rikard Wahlström
 
Nr 3 (2017) Hur kan obetalda konsumentkrediter bli en lönsam affär? Sammanfattning
Ann-Sofie Henrikson
 
Nr 1 (2016) Inledning Sammanfattning   PDF
Rolf Åbjörnsson
 
Nr 1 (2016) Kan en utmätt egendom säljas under hand av konkursboet med bibehållen förmånsrätt för borgenären? Sammanfattning   PDF
Hans Andersson
 
Nr 2 (2017) Karenstid för bedömning av närståendeförhållanden vid återvinning Sammanfattning
Isabel Alsterberg
 
Nr 1 (2016) Konkurs och konjunktur i Sverige 1830-2010 Sammanfattning   PDF
Marcus Box, Karl Gratzer, Xiang Lin
 
Nr 1 (2017) Konsumentskyddet mot överskuldsättning – skydd för svagare part eller för rationellt agerande aktör? Sammanfattning   PDF
Ann-Sofie Henrikson
 
Nr 1 (2016) Kvarstad på bankmedel utifrån ett nationellt och EU-rättsligt perspektiv – ett säkert medel för att säkra medel? Sammanfattning   PDF
Jesper Loquist
 
Nr 1 (2016) Ledare Sammanfattning   PDF
Marie Karlsson-Tuula
 
Nr 2 (2016) Ledare Sammanfattning   PDF
Rolf Åbjörnsson
 
Nr 1 (2017) Ledare Sammanfattning   PDF
Rolf Åbjörnsson
 
1 - 25 av 50 komponeneter 1 2 > >> 
 • Prenumeration

  Logga in till din prenumeration
 • Publikationens innehåll

  Bläddra
 • Information

 • Språk

 • Beställ nyhetsbrev

  Vårt nyhetsbrev är gratis för alla

  Våra sponsorer

  • Wistrand advokatbyrå
  • Carler
  • Hamilton
  • Fylgia
  • DLA Piper
  • Trägårdh Advokatbyrå logo
  • Advokat Rolf Åbjörnsson
  • Kaiding