Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Nr 1 (2017) Ackord eller ackord, är det frågan? Sammanfattning   PDF
Jan Flood, Lars Wenne
 
Nr 1 (2016) Ackord eller ackord, det är frågan Sammanfattning   PDF
Hans Renman
 
Nr 3 (2017) Aktuella Rättsfall Sammanfattning   PDF
Annina H. Persson
 
Nr 4 (2017) Aktuella Rättsfall Sammanfattning   PDF
Annina H. Persson
 
Nr 2 (2018) Aktuella Rättsfall Sammanfattning
Olof Dahnell, Marie Karlsson-Tuula
 
Nr 1 (2016) Återvinningssvarandens vederlagsrätt Sammanfattning   PDF
Ulrik Hägge
 
Nr 3 (2017) Behovet av auktorisation av konkursförvaltare Sammanfattning   PDF
Marie Karlsson-Tuula
 
Nr 3 (2017) Cykla i motvind, Rune Barnéus Sammanfattning   PDF
Rolf Åbjörnsson
 
Nr 2 (2018) Den demokratiska rättsstatens dödgrävare Sammanfattning
Rolf Åbjörnsson
 
Nr 1 (2016) Domstolarnas befrielse från konkursärenden en utopi eller verklighet? Sammanfattning   PDF
Marie Karlsson-Tuula
 
Nr 3 (2017) En enhetlig rättsbildning Sammanfattning   PDF
Rolf Åbjörnsson
 
Nr 1 (2016) En europeisk strategi för att hantera misslyckade företagssatsningar Sammanfattning   PDF
Annina H. Persson
 
Nr 3 (2017) En rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten Sammanfattning   PDF
Malin Brännström
 
Nr 2 (2016) Entreprenörskap i centrum för insolvenslagstiftningen de lege ferenda Sammanfattning   PDF
Marie Karlsson-Tuula
 
Nr 2 (2016) Entreprenörskapsutredningen Sammanfattning   PDF
Rolf Åbjörnsson
 
Nr 2 (2016) Ett mer flexibelt system för förbättrade företagsrekonstruktioner - hur? Sammanfattning   PDF
Marie Karlsson-Tuula, Annina H. Persson
 
Nr 2 (2016) Ett modernare utsökningsförfarande – några tankar kring ett urval av Utsökningsutredningens förslag Sammanfattning   PDF
Ylva Norling Jönsson
 
Nr 4 (2017) Felaktiga beslut om utmätning av skuld trots att skulden var betald. Allvarlig kritik från JO Sammanfattning   PDF
Rolf Åbjörnsson, Marie Karlsson-Tuula
 
Nr 1 (2018) Företagsnedläggningar. Olika perspektiv och forskningsmetoder Sammanfattning   PDF
Marcus Box, Karl Gratzer, Xiang Lin
 
Nr 4 (2017) Gränserna för löftesmannens borgensansvar – Finns ett behov av en reformerad borgenslagstiftning? Sammanfattning   PDF
Gustav Bonta
 
Nr 1 (2017) Hantering av kassa- och bankmedel under företagsrekonstruktion för bevarande av företagshypoteksborgenärers förmånsrättsliga ställning i konkurs Sammanfattning   PDF
Rikard Wahlström
 
Nr 3 (2017) Hur kan obetalda konsumentkrediter bli en lönsam affär? Sammanfattning   PDF
Ann-Sofie Henrikson
 
Nr 1 (2018) Hur utses en konkursförvaltare? En jämförelse mellan teori och praktik Sammanfattning   PDF
Hanna Wallin
 
Nr 2 (2018) Immateriella tillgångars värde Sammanfattning
Christina Wainikka
 
Nr 1 (2016) Inledning Sammanfattning   PDF
Rolf Åbjörnsson
 
1 - 25 av 81 komponeneter 1 2 3 4 > >> 
 • Prenumeration

  Logga in till din prenumeration
 • Publikationens innehåll

  Bläddra
 • Information

 • Språk

 • Beställ nyhetsbrev

  Vårt nyhetsbrev är gratis för alla

  Våra sponsorer

  • Carler
  • DLA Piper
  • Fylgia
  • Kaiding
  • Advokat Rolf Åbjörnsson
  • Rosengrens advokatbyrå
  • Trägårdh Advokatbyrå logo