Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Nr 1 (2018) Företagsnedläggningar. Olika perspektiv och forskningsmetoder Sammanfattning   PDF
Marcus Box, Karl Gratzer, Xiang Lin
 
Nr 1 (2019) Företagsrekonstruktion som brottsverktyg förhindras i den finska Saneringslagen Sammanfattning   PDF
Marie Karlsson-Tuula
 
Nr 4 (2021) Förmögenhetsbrott och förmögenhetsrätt Sammanfattning
Gustaf Almkvist
 
Nr 2 (2020) Förord Sammanfattning   PDF
Marie Karlsson-Tuula
 
Nr 1 (2021) Förord Sammanfattning   PDF
Marie Karlsson-tuula
 
Nr 1 (2022) Förord Sammanfattning
Marie Karlsson-Tuula
 
Nr 3 (2018) Förord Sammanfattning   PDF
Marie Karlsson-Tuula
 
Nr 1 (2021) Frågan om dold samäganderätt bör vara föremål för preskription – ett försök att gå till botten med frågan Sammanfattning   PDF
Torkel Gregow
 
Nr 1 (2022) Funktionsförsäljning av ljus – Om civilrättslig äganderätt till av funktionssäljaren hos funktionsköparen installerad utrustning för leverans av funktionsköpt ljus Sammanfattning
Ingrid Arnesdotter
 
Nr 2 (2019) Funktionsförsäljningsavtals ställning vid konkurs Sammanfattning   PDF
Ingrid Arnesdotter
 
Nr 1 (2019) Gäldenärens avtal i insolvensförfarande, särskilt om överlåtelse av avtal och ipso-facto klausuler vid insolvens de lege ferenda Sammanfattning   PDF
Marie Karlsson-Tuula
 
Nr 2 (2020) Gåvoavsikt m.m. Något om innebörden och tillämpningen av en svårfångad rättsfigur Sammanfattning   PDF
Gertrud Lennander
 
Nr 2 (2021) Getting better? – Interventions to reduce over-indebtedness among individuals and families Sammanfattning   PDF
Pernilla Liedgren, Christian Kullberg
 
Nr 1 (2020) God sed vid praktisk insolvensrättslig hantering - några spörsmål Sammanfattning   PDF
Rolf Åbjörnsson
 
Nr 4 (2017) Gränserna för löftesmannens borgensansvar – Finns ett behov av en reformerad borgenslagstiftning? Sammanfattning   PDF
Gustav Bonta
 
Nr 1 (2017) Hantering av kassa- och bankmedel under företagsrekonstruktion för bevarande av företagshypoteksborgenärers förmånsrättsliga ställning i konkurs Sammanfattning   PDF
Rikard Wahlström
 
Nr 4 (2021) Hur fungerar de nya rutinerna med att bouppteckningens riktighet om tillgångar, skulder och eventuell räkenskapsinformation skall bekräftas på heder och samvete? Sammanfattning
Lars Wenne, Daniel Wenne
 
Nr 3 (2017) Hur kan obetalda konsumentkrediter bli en lönsam affär? Sammanfattning   PDF
Ann-Sofie Henrikson
 
Nr 2 (2019) Hur mycket får en bostadsrätt vara värd för att undantas från utmätning? Sammanfattning   PDF
Annina H. Persson
 
Nr 3 (2019) Hur står det till med hyresgästens säkerhet? Några tankar om depositions- villkor, separationsrätt och rätt till ränta Sammanfattning   PDF
Elisabeth Ahlinder
 
Nr 1 (2018) Hur utses en konkursförvaltare? En jämförelse mellan teori och praktik Sammanfattning   PDF
Hanna Wallin
 
Nr 2 (2018) Immateriella tillgångars värde Sammanfattning   PDF
Christina Wainikka
 
Nr 1 (2016) Inledning Sammanfattning   PDF
Rolf Åbjörnsson
 
Nr 2 (2018) Innebörden av begreppet ”betryggande säkerhet” och gäldenärens beviskrav vid offentligt ackord Sammanfattning   PDF
Marie Karlsson-Tuula
 
Nr 2 (2018) Insolvensrättens reformering Sammanfattning   PDF
Rolf Åbjörnsson
 
51 - 75 av 221 komponeneter << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 
 • Prenumeration

  Logga in till din prenumeration
 • Publikationens innehåll

  Bläddra
 • Information

 • Språk

 • Beställ nyhetsbrev

  Vårt nyhetsbrev är gratis för alla

  Våra sponsorer

  • DLA Piper
  • Fylgia
  • Advokat Rolf Åbjörnsson
  • Rosengrens advokatbyrå
  • Advokatbyrån Kaiding
  • Trägårdh Advokatbyrå logo