Nya redaktionssekreterare

Insolvensrättslig tidskrift utökas med två nya redaktionssekreterare, biträdande juristen Tobias Gårderyd och juris studenten Linus Karlsson.

Tobias Gårderyd är biträdande jurist på advokatfirman Fylgia med inriktning främst mot insolvensrätt. Tobias har en juristexamen från Uppsala universitet 2016 och har därefter genomfört tingstjänstgöring vid Södertörns tingsrätt.

Linus Karlsson studerar på juristprogrammet på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Linus är även amanuens på avdelningen för juridik och har arbetat som handläggare på Förvaltningsrätten i Karlstad.

Redaktionssekreterarna nås på [email protected]. Det är också till dem ni vänder er med frågor kring prenumeration. För prenumerationsfrågor använd mailadressen [email protected].

Hej!

Det verkar som att du använder ett nätverk på en institution med en giltig prenumeration. Registrera en användare så får du access till alla våra artiklar!