Uppsatsstipendium

Insolvensrättslig tidskrift delar årligen ut ett uppsatsstipendium för bästa uppsats i Insolvensrätt med ett brett anslag. Stipendiet består av en prissumma om 5 000 kronor och ger stipendiaten en möjlighet att delta vid en mindre prisceremoni. Stipendiaten erbjuds att hålla ett anförande om innehållet i uppsatsen samt publicera uppsatsen i redigerad form i Insolvensrättsig tidskrift. En jury anknuten till tidskriften utser en vinnare av stipendiet. Den uppsats som kommer på andra plats erhåller ett hedersomnämnande och ett pris på 2000 kronor.

Hej!

Det verkar som att du använder ett nätverk på en institution med en giltig prenumeration. Registrera en användare så får du access till alla våra artiklar!