”Förtroendet för näringslivet raseras” – kommer styrelse och ledning för lindrigt undan vid konkurs?

Se diskussionen som hölls på Blendow Institute i Stockholm nu i november månad. De som deltog i panelen var förutom redaktören Stefan Wahlberg, professorn Marie Karlsson-Tuula, chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten Stefan Lundberg och advokaten Rolf Åbjörnsson:

Länk till Dagens Juridik

Hej!

Det verkar som att du använder ett nätverk på en institution med en giltig prenumeration. Registrera en användare så får du access till alla våra artiklar!