Insolvensrättslig Tidskrift

Ett forum för forskning och debatt för de insolvensrättsliga frågorna i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Tidskriftens syften är bland annat att sprida kunskap om aktuella insolvensrättsliga frågor och vänder sig till en vid läsekrets. Med insolvensrätten som utgångspunkt behandlas även därtill förknippade ämnesområden, bl.a. avtals-, köp-, arbets- och skatterätt samt brott mot borgenärer och andra därtill hörande brott.

Förutom vetenskapliga artiklar publiceras artiklar författade av praktiskt verksamma jurister och ekonomer, rättsfallsanalyser, bokanmälningar, debatt- och studentartiklar samt litteraturbevakning. Hittills har artikelförfattarna bestått av såväl jurister som företagsekonomer, men vi välkomnar även bidrag från andra discipliner.

Tidskriftens senaste upplagor

Publicerat 10 jun 2023

Förord
Inledning
Några punkter om allmän sak...
Pantsättning vid tvesala av...
Egendom och tredjemansskydd...
Henrik Hesslers juridiska s...

...

Tidskriftens nyheter

21 nov 2023

Problem med vår e-mailadress

Vi har tekniska problem med vår e-mail och har därför inte möjlighet att ta emot mail. Problemet ...

17 okt 2023

Seminarium om värdering av tillgångar vid rekonstruktion

Akademien för insolvens- och fastighetsrätt tillsammans med Setterwalls advokatbyrå bjuder in til...

4 jul 2023

Publicering av uppsatser och avhandlingar

Det glädjer oss att det är många studenter och doktorander som vill publicera uppsatser och avhan...

Hej!

Det verkar som att du använder ett nätverk på en institution med en giltig prenumeration. Registrera en användare så får du access till alla våra artiklar!