Insolvensrättslig Tidskrift

Ett forum för forskning och debatt för de insolvensrättsliga frågorna i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Tidskriftens syften är bland annat att sprida kunskap om aktuella insolvensrättsliga frågor och vänder sig till en vid läsekrets. Med insolvensrätten som utgångspunkt behandlas även därtill förknippade ämnesområden, bl.a. avtals-, köp-, arbets- och skatterätt samt brott mot borgenärer och andra därtill hörande brott.

Förutom vetenskapliga artiklar publiceras artiklar författade av praktiskt verksamma jurister och ekonomer, rättsfallsanalyser, bokanmälningar, debatt- och studentartiklar samt litteraturbevakning. Hittills har artikelförfattarna bestått av såväl jurister som företagsekonomer, men vi välkomnar även bidrag från andra discipliner.

Tidskriftens senaste upplagor

Tidskriftens nyheter

29 dec 2022

Utgivningsplan 2023

För 2023 ser utgivningsplanen ut som följande: Nr 1 publiceras 9 mars Nr 2 publiceras 8 ju...

31 mar 2020

Nr 1/2020 publicerat

Det första numret av InraTi är tillgängligt på hemsidan. Numret ska även ha kommit till prenumera...

10 jan 2020

Kronofogdemyndighetens ställningstagande i nummer 4/2019

I det senaste numret av Insolvensrättslig tidskrift 4/19 finns ett rättsligt ställnings...

Hej!

Det verkar som att du använder ett nätverk på en institution med en giltig prenumeration. Registrera en användare så får du access till alla våra artiklar!