Online-inlämning av manuskript

Har du redan användarnamn och lösenord för Insolvensrättslig Tidskrift?
Gå till Login

Behöver du ett användarnamn/lösenord?
Gå till Registrering

För att skicka in bidrag och följa deras status krävs registrering.

Författarriktlinjer

Bidrag till tidskriften sänds in elektroniskt till [email protected]. I och med att du skickar in manus till tidskriften godkänner du att det accepterade manuset även publiceras elektroniskt open access sex månader efter den tryckta tidskriften.

• Manuset får inte vara tidigare publicerat eller tillgängligt på internet. Manuset får inte heller vara samtidigt insänt till någon annan tidskrift.

• Manusets första sida ska endast innehålla titel på artikeln, namn och titel på författare, arbetsplats, e- post och telefon. Exempel: Jur. dr. Anna Andersson, Rättsvetenskap, Karlstads universitet, [email protected], 054-700 10 00

• Är artikeln författad av två personer eller fler, är det önskvärt att författarnas andel av det arbete som ligger bakom bidraget anges i en not eller ett avslutande stycke med liten stilstorlek. Arbetsfördelningen kan anges  t.ex. i procent eller genom en beskrivning av vilka delar av artikeltexten som var och en har skrivit.

• För att garantera anonymitet vid peer review ska manus i övrigt vara anonymiserat.

• Vi tar gärna emot inlägg där syftet är att skapa debatt. Vi betonar vikten av tydliga ståndpunkter i relation till andras och att texten är formulerad på ett sådant sätt att debatten kan fortsätta.

• Varken arvode eller royalty utgår.

• Korrektur. Manusförfattaren erhåller korrektur som pdf-fil per e-post. Författaren förutsätts noggrant korrekturläsa och returnera korrekturet inom angiven tid. Korrigeringar ska göras direkt i pdf-filen som skickas till redaktionssekreteraren till angiven e-post, på pappersutskrift  med post eller som scannad pdf.

• Insolvensrättslig tidskrift accepterar artiklar skrivna på svenska, engelska, danska och norska.

• Skriv ett ingressförslag på högst 100 ord under manustiteln på manusets andra sida.

• Underrubriker ska vara korta, numrerade och med högst tre rubriknivåer inklusive artikelrubriken. Använd gärna Words standardmall med Normal (för brödtext), Rubrik 1 (för Artikelrubrik), Rubrik 2 och Rubrik 3.

• Fotnoter. Såväl Oxford- som Harvardsystemet accepteras vid angivande av referenser. InraTi har en tvärvetenskaplig ansats varför författaren kan använda det system som är kutym inom respektive område.

Sekretesspolicy

Namn och adressuppgifter som tas upp i denna tidskrifts webbplats kommer att användas uteslutande för de angivna syftena för denna tidskrift och kommer inte att göras tillgängliga för något annat ändamål eller till någon annan part.

 

Hej!

Det verkar som att du använder ett nätverk på en institution med en giltig prenumeration. Registrera en användare så får du access till alla våra artiklar!