Insolvensrättslig Tidskrift

##common.journalHomepageImage.altText##


Insolvensrättslig Tidskrift (InraTi) är ett forum för forskning och debatt för de insolvensrättsliga frågorna i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Tidskriftens syften är bland annat att sprida kunskap om aktuella insolvensrättsliga frågor och vänder sig till en vid läsekrets. Med insolvensrätten som utgångspunkt behandlas även därtill förknippade ämnesområden, bl.a. avtals-, köp-, arbets- och skatterätt samt brott mot borgenärer och andra därtill hörande brott. Förutom vetenskapliga artiklar publiceras artiklar författade av praktiskt verksamma jurister och ekonomer, rättsfallsanalyser, bokanmälningar, debatt- och studentartiklar samt litteraturbevakning. Hittills har artikelförfattarna bestått av såväl jurister som företagsekonomer, men vi välkomnar även bidrag från andra discipliner.

Nyheter

Nr 2/2019 publicerat
Nu finns det nya numret av InraTi tillgängligt via hemsidan och är på väg från tryckeriet till prenumeranternas brevlådor.
Försening av InraTi nr 2/2019

Tyvärr blir kommande nummer 2/19  Insolvensrättslig tidskrift några dagar sen på grund av tekniska problem. Vi hoppas på Er överseende beträffande detta. 

Hälsar vänligen ansvarig utgivare

Marie Karlsson-Tuula

Nya redaktionssekreterare
Insolvensrättslig tidskrift utökas med två nya redaktionssekreterare, biträdande juristen Tobias Gårderyd och juris studenten Linus Karlsson.
Fel tryck i senaste nummret av insolvensrättslig tidskrift.

Bästa prenumeranter!

 

Tyvärr har tryckeriet haft problem med att trycka våra bilder i färg i

nummer 4/17.

Ett nytt nummer utkommer inom kort som ska vara korrekt. 

Det rör sig företrädesvis om sidorna s. 104-105.

 

Vi vill passa på att tacka för det gångna året och tillönska

Er alla  en God Jul & Gott Nytt År!

 

 

Hälsar ansvarig utgivare Marie Karlsson -Tuula

Utökat redaktionsråd
Vi välkommnar Anders Ørgaard till redaktionsrådet, professor vid Aalborg Universitet och advokat vid TVC Advokatfirma. Väkommen!
GDPR
Du har förmodligen hört om GDPR, de nya dataskyddsreglerna inom EU, som träder i kraft den 25:e maj 2018. För att uppfylla kraven på GDPR-samtycke har vi skickat ut mail till alla som är anmälda till vårat nyhetsbrev.

Om du är osäker på om du uppdaterat dina inställningar för att få vårat nyhetsbrev, kan du istället använda denna länk.
InraTi på Zeteo

Som vi tidigare har tillkännagivt i tidskriften har avtal tecknats med Norstedts Juridik och InraTi ska bli tillgängligt via databasen Zeteo. Med anledning av sammanslagningen av Zeteo och Karnov har förlaget meddelat oss att lanseringen av InraTi på Zeteo kommer fördröjas från den 1:a april till den 1:a maj. I väntan på det kan ni givetvis läsa tidskriften som vanligt här på inrati.se.

Sebastian Lindroos-Moll

Bok om Överskuldsättning

Akademien för Insolvensrätt presenterar nr 1 i den nya skriftserien:Överskuldsättning för privatpersoner och företag

För att köpa ett exemplar kontakta marie.karlsson-tuula@kau.se eller annina.persson@oru.se. Boken går också att köpas via Jure.se

Fler nyheter...

Nr 3 (2019)

Open Access Open Access  Begränsad tillgång Åtkomst endast för abonnenter

Helt nummer

Visa eller ladda ned hela numret Utan titel ()

Innehållsförteckning

Ledare

Marie Karlsson-Tuula
PDF
5-6

Artikel

Elisabeth Ahlinder
PDF
11-32
Ulrik Hägge
PDF
33-37
Marie Karlsson-Tuula
PDF
38-52
Annina H. Persson
PDF
53-60

Debatt

Rolf Åbjörnsson
PDF
71-74
Julia Durand
PDF
75-79
Marie Karlsson-Tuula
PDF
80-82

Bokrecension

Rolf Åbjörnsson
PDF
83-85

Litteraturbevakning

Marie Karlsson-Tuula
PDF
86-89

Notiser

 
PDF
91-102

Nr 3 (2019)

Open Access Open Access  Begränsad tillgång Åtkomst endast för abonnenter

Helt nummer

Visa eller ladda ned hela numret Utan titel ()

Innehållsförteckning

Ledare

Marie Karlsson-Tuula
PDF
5-6

Artikel

Elisabeth Ahlinder
PDF
11-32
Ulrik Hägge
PDF
33-37
Marie Karlsson-Tuula
PDF
38-52
Annina H. Persson
PDF
53-60

Debatt

Rolf Åbjörnsson
PDF
71-74
Julia Durand
PDF
75-79
Marie Karlsson-Tuula
PDF
80-82

Bokrecension

Rolf Åbjörnsson
PDF
83-85

Litteraturbevakning

Marie Karlsson-Tuula
PDF
86-89

Notiser

 
PDF
91-102
 • Prenumeration

  Logga in till din prenumeration
 • Publikationens innehåll

  Bläddra
 • Information

 • Språk

 • Beställ nyhetsbrev

  Vårt nyhetsbrev är gratis för alla

  Våra sponsorer

  • Carler
  • DLA Piper
  • Fylgia
  • Advokat Rolf Åbjörnsson
  • Rosengrens advokatbyrå
  • Wistrand advokatbyrå
  • Trägårdh Advokatbyrå logo
  Senaste numret Atom logotyp
  RSS2 logotyp
  RSS1 logotyp
  Nyheter ##plugins.generic.announcementfeed.atom.altText##
  ##plugins.generic.announcementfeed.rss2.altText##
  ##plugins.generic.announcementfeed.rss1.altText##