Insolvensrättslig Tidskrift

##common.journalHomepageImage.altText##


Insolvensrättslig Tidskrift (InraTi) är ett forum för forskning och debatt för de insolvensrättsliga frågorna i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Tidskriftens syften är bland annat att sprida kunskap om aktuella insolvensrättsliga frågor och vänder sig till en vid läsekrets. Med insolvensrätten som utgångspunkt behandlas även därtill förknippade ämnesområden, bl.a. avtals-, köp-, arbets- och skatterätt samt brott mot borgenärer och andra därtill hörande brott. Förutom vetenskapliga artiklar publiceras artiklar författade av praktiskt verksamma jurister och ekonomer, rättsfallsanalyser, bokanmälningar, debatt- och studentartiklar samt litteraturbevakning. Hittills har artikelförfattarna bestått av såväl jurister som företagsekonomer, men vi välkomnar även bidrag från andra discipliner.

Nyheter

Uppsatsstipendium
Insolvensrättslig tidskrift delar årligen ut ett uppsatsstipendium för bästa uppsats i Insolvensrätt med ett brett anslag.
Betala med kontokort och nyhetsbrev
Det är nu möjligt att betala sin prenumeration med betalkort via paypal. Vidare kan alla anmäla sig till tidskriftens nyhetsbrev direkt på hemsidan. Välkomna!
Nya medarbetare

Lagmannen Mikael Mellqvist vid  Gotlands tingsrätt ingår numera i redaktionsrådet för tidskriften.

Juris doktor Per-Ola Wiklander vid Karlstads universitet har tillkommit som ytterligare en redaktionssekreterare.

Välkomna!

Fler nyheter...

Nr 2 (2017)

Open Access Open Access  Begränsad tillgång Åtkomst endast för abonnenter

Innehållsförteckning

Ledare

Marie Karlsson-Tuula
PDF
4-6

Artikel

Marie Karlsson-Tuula, Annina H. Persson
PDF
10-20
Sebastian Moll
PDF
22-33
Marie Karlsson-Tuula
PDF
34-48

Debatt

Isabel Alsterberg
PDF
50-55
Lars Wenne, Jan Flood
PDF
56-81

Litteraturbevakning

Johan Lorentzon
PDF
82-84

Notiser

 
PDF
86-95

Nr 2 (2017)

Open Access Open Access  Begränsad tillgång Åtkomst endast för abonnenter

Innehållsförteckning

Ledare

Marie Karlsson-Tuula
PDF
4-6

Artikel

Marie Karlsson-Tuula, Annina H. Persson
PDF
10-20
Sebastian Moll
PDF
22-33
Marie Karlsson-Tuula
PDF
34-48

Debatt

Isabel Alsterberg
PDF
50-55
Lars Wenne, Jan Flood
PDF
56-81

Litteraturbevakning

Johan Lorentzon
PDF
82-84

Notiser

 
PDF
86-95
 • Prenumeration

  Logga in till din prenumeration
 • Publikationens innehåll

  Bläddra
 • Information

 • Språk

 • Beställ nyhetsbrev

  Vårt nyhetsbrev är gratis för alla

  Våra sponsorer

  • Lindahl
  • Carler
  • Hamilton
  • DLA Piper
  • Trägårdh
  • Fylgia
  • Advokat Rolf Åbjörnsson
  • Kaiding
  Senaste numret Atom logotyp
  RSS2 logotyp
  RSS1 logotyp
  Nyheter ##plugins.generic.announcementfeed.atom.altText##
  ##plugins.generic.announcementfeed.rss2.altText##
  ##plugins.generic.announcementfeed.rss1.altText##