Insolvensrättslig Tidskrift

##common.journalHomepageImage.altText##


Insolvensrättslig Tidskrift (InraTi) är ett forum för forskning och debatt för de insolvensrättsliga frågorna i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Tidskriftens syften är bland annat att sprida kunskap om aktuella insolvensrättsliga frågor och vänder sig till en vid läsekrets. Med insolvensrätten som utgångspunkt behandlas även därtill förknippade ämnesområden, bl.a. avtals-, köp-, arbets- och skatterätt samt brott mot borgenärer och andra därtill hörande brott. Förutom vetenskapliga artiklar publiceras artiklar författade av praktiskt verksamma jurister och ekonomer, rättsfallsanalyser, bokanmälningar, debatt- och studentartiklar samt litteraturbevakning. Hittills har artikelförfattarna bestått av såväl jurister som företagsekonomer, men vi välkomnar även bidrag från andra discipliner.

Nyheter

Konferens överskuldsättning

Den 21-22 september avhöll Akademien för insolvensrätt vid Karlstads universitet en konferens om överskuldsättning 

Klicka här för att se hela programmet och ta del av presentationerna.

Uppsatsstipendium
Insolvensrättslig tidskrift delar årligen ut ett uppsatsstipendium för bästa uppsats i Insolvensrätt med ett brett anslag.
Betala med kontokort och nyhetsbrev
Det är nu möjligt att betala sin prenumeration med betalkort via paypal. Vidare kan alla anmäla sig till tidskriftens nyhetsbrev direkt på hemsidan. Välkomna!
Nya medarbetare

Lagmannen Mikael Mellqvist vid  Gotlands tingsrätt ingår numera i redaktionsrådet för tidskriften.

Juris doktor Per-Ola Wiklander vid Karlstads universitet har tillkommit som ytterligare en redaktionssekreterare.

Välkomna!

Fler nyheter...

Nr 3 (2017)

Open Access Open Access  Begränsad tillgång Åtkomst endast för abonnenter
Ett år sedan första numret kom ut

Innehållsförteckning

Ledare

Rolf Åbjörnsson
PDF
4-6

Expertgranskad Artikel

Ann-Sofie Henrikson
PDF
10-33

Artikel

Sebastian de Toro
PDF
34-43
Marie Karlsson-Tuula, Annina H Persson
PDF
45-60
Malin Brännström
PDF
61-76

Debatt

Marie Karlsson-Tuula
PDF
78-84
Rolf Åbjörnsson
PDF
83-84

Aktuella Rättsfall

 
PDF
85-92

Bokrecension

Rolf Åbjörnsson
PDF
93-94

Litteraturbevakning

Per-Ola Wiklander
PDF
96-101

Notiser

 
PDF
103-114

Nr 3 (2017)

Open Access Open Access  Begränsad tillgång Åtkomst endast för abonnenter
Ett år sedan första numret kom ut

Innehållsförteckning

Ledare

Rolf Åbjörnsson
PDF
4-6

Expertgranskad Artikel

Ann-Sofie Henrikson
PDF
10-33

Artikel

Sebastian de Toro
PDF
34-43
Marie Karlsson-Tuula, Annina H Persson
PDF
45-60
Malin Brännström
PDF
61-76

Debatt

Marie Karlsson-Tuula
PDF
78-84
Rolf Åbjörnsson
PDF
83-84

Aktuella Rättsfall

 
PDF
85-92

Bokrecension

Rolf Åbjörnsson
PDF
93-94

Litteraturbevakning

Per-Ola Wiklander
PDF
96-101

Notiser

 
PDF
103-114
 • Prenumeration

  Logga in till din prenumeration
 • Publikationens innehåll

  Bläddra
 • Information

 • Språk

 • Beställ nyhetsbrev

  Vårt nyhetsbrev är gratis för alla

  Våra sponsorer

  • Wistrand advokatbyrå
  • Carler
  • Hamilton
  • Fylgia
  • DLA Piper
  • Trägårdh Advokatbyrå logo
  • Advokat Rolf Åbjörnsson
  • Kaiding
  Senaste numret Atom logotyp
  RSS2 logotyp
  RSS1 logotyp
  Nyheter ##plugins.generic.announcementfeed.atom.altText##
  ##plugins.generic.announcementfeed.rss2.altText##
  ##plugins.generic.announcementfeed.rss1.altText##