Insolvensrättslig Tidskrift

##common.journalHomepageImage.altText##


Insolvensrättslig Tidskrift (InraTi) är ett forum för forskning och debatt för de insolvensrättsliga frågorna i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Tidskriftens syften är bland annat att sprida kunskap om aktuella insolvensrättsliga frågor och vänder sig till en vid läsekrets. Med insolvensrätten som utgångspunkt behandlas även därtill förknippade ämnesområden, bl.a. avtals-, köp-, arbets- och skatterätt samt brott mot borgenärer och andra därtill hörande brott. Förutom vetenskapliga artiklar publiceras artiklar författade av praktiskt verksamma jurister och ekonomer, rättsfallsanalyser, bokanmälningar, debatt- och studentartiklar samt litteraturbevakning. Hittills har artikelförfattarna bestått av såväl jurister som företagsekonomer, men vi välkomnar även bidrag från andra discipliner.

Nyheter

Nr 1/2020 publicerat
Det första numret av InraTi är tillgängligt på hemsidan. Numret ska även ha kommit till prenumeranternas brevlådor.
Kronofogdemyndighetens ställningstagande i nummer 4/2019

I det senaste numret av Insolvensrättslig tidskrift 4/19 finns ett rättsligt ställningstagande från Kronofogdemyndigheten som rör utmätningsordningen. Ställningstagandet var ett utkast som av misstag kom att bli publicerat. Tidskriften ber läsarna att bortse från det publicerade utkastet och vi återkommer med det fastställda ställningstagandet när det är beslutat. Det läggs ut på InraTi:s hemsida.

Nr 2/2019 publicerat
Nu finns det nya numret av InraTi tillgängligt via hemsidan och är på väg från tryckeriet till prenumeranternas brevlådor.
Försening av InraTi nr 2/2019

Tyvärr blir kommande nummer 2/19  Insolvensrättslig tidskrift några dagar sen på grund av tekniska problem. Vi hoppas på Er överseende beträffande detta. 

Hälsar vänligen ansvarig utgivare

Marie Karlsson-Tuula

Nya redaktionssekreterare
Insolvensrättslig tidskrift utökas med två nya redaktionssekreterare, biträdande juristen Tobias Gårderyd och juris studenten Linus Karlsson.
Fel tryck i senaste nummret av insolvensrättslig tidskrift.

Bästa prenumeranter!

 

Tyvärr har tryckeriet haft problem med att trycka våra bilder i färg i

nummer 4/17.

Ett nytt nummer utkommer inom kort som ska vara korrekt. 

Det rör sig företrädesvis om sidorna s. 104-105.

 

Vi vill passa på att tacka för det gångna året och tillönska

Er alla  en God Jul & Gott Nytt År!

 

 

Hälsar ansvarig utgivare Marie Karlsson -Tuula

Utökat redaktionsråd
Vi välkommnar Anders Ørgaard till redaktionsrådet, professor vid Aalborg Universitet och advokat vid TVC Advokatfirma. Väkommen!
GDPR
Du har förmodligen hört om GDPR, de nya dataskyddsreglerna inom EU, som träder i kraft den 25:e maj 2018. För att uppfylla kraven på GDPR-samtycke har vi skickat ut mail till alla som är anmälda till vårat nyhetsbrev.

Om du är osäker på om du uppdaterat dina inställningar för att få vårat nyhetsbrev, kan du istället använda denna länk.
Fler nyheter...

Nr 2 (2020)

Open Access Open Access  Begränsad tillgång Åtkomst endast för abonnenter

Innehållsförteckning

Inledning

Marie Karlsson-Tuula
PDF
5

Artikel

Carolina Tuula
PDF
8-16
Gertrud Lennander
PDF
18-40
Gertrud Lennander
PDF
42-61
Gertrud Lennander
PDF
62-71
Gertrud Lennander
PDF
72-95
Gertrud Lennander
PDF
96-121
Gertrud Lennander
PDF
123-150
Gertrud Lennander
PDF
151-169
Marie Karlsson-Tuula, Hans Renman, Annina H. Persson
PDF
s.171-173
Carolina Tuula
PDF
174-181

Nr 2 (2020)

Open Access Open Access  Begränsad tillgång Åtkomst endast för abonnenter

Innehållsförteckning

Inledning

Marie Karlsson-Tuula
PDF
5

Artikel

Carolina Tuula
PDF
8-16
Gertrud Lennander
PDF
18-40
Gertrud Lennander
PDF
42-61
Gertrud Lennander
PDF
62-71
Gertrud Lennander
PDF
72-95
Gertrud Lennander
PDF
96-121
Gertrud Lennander
PDF
123-150
Gertrud Lennander
PDF
151-169
Marie Karlsson-Tuula, Hans Renman, Annina H. Persson
PDF
s.171-173
Carolina Tuula
PDF
174-181
 • Prenumeration

  Logga in till din prenumeration
 • Publikationens innehåll

  Bläddra
 • Information

 • Språk

 • Beställ nyhetsbrev

  Vårt nyhetsbrev är gratis för alla

  Våra sponsorer

  • DLA Piper
  • Fylgia
  • Advokat Rolf Åbjörnsson
  • Rosengrens advokatbyrå
  • Advokatbyrån Kaiding
  • Trägårdh Advokatbyrå logo
  Senaste numret Atom logotyp
  RSS2 logotyp
  RSS1 logotyp
  Nyheter ##plugins.generic.announcementfeed.atom.altText##
  ##plugins.generic.announcementfeed.rss2.altText##
  ##plugins.generic.announcementfeed.rss1.altText##